Majorca 2009

Habitat, nursery/collection and show tours.
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 3:51 pm

011[attachment 17376 IMG_4055.jpg]
Attachments
4THURXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4THURXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (50.03 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 3:54 pm

012[attachment 17377 IMG_4056.jpg]
Attachments
4TU0RXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4TU0RXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (56.88 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 3:57 pm

Aloe ?? (I'm sorry, I'm not into Aloes :tweed: )
013[attachment 17378 IMG_4057.jpg]
Attachments
4TYQRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAyAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4TYQRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAyAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (45.16 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 3:57 pm

014[attachment 17379 IMG_4059.jpg]
Attachments
4UOERXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAyAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4UOERXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAyAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (75.89 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 4:19 pm

015[attachment 17380 IMG_4060.jpg]
Attachments
4SvuRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4SvuRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (71.3 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 4:21 pm

A Fero species, but what?? It's a tall one, if you look at next picture...
016[attachment 17382 IMG_4066.jpg]
Attachments
4Sz8RXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4Sz8RXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (60.76 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 4:22 pm

017[attachment 17383 IMG_4067.jpg]
Attachments
4S7cRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4S7cRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (73.76 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 4:23 pm

018[attachment 17384 IMG_4068.jpg]
Attachments
4TJARXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4TJARXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (89.87 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 4:24 pm

019[attachment 17385 IMG_4069.jpg]
Attachments
4S+CRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4S+CRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (82.87 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
User avatar
Christer Johansson
Registered Guest
Posts: 2313
Joined: 05 Jan 2008
Branch: None
Country: Sweden
Location: Västerås, Sweden
Contact:

Re: Majorca 2009

Post by Christer Johansson » Mon Apr 13, 2009 4:27 pm

Opuntia, yes, but what species?? :shift:
020[attachment 17386 IMG_4076.jpg]
Attachments
4S6gRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M
4S6gRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA8BAgAGAAAAkgAAABABAgAXAAAAmAAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAAsAAAABsBBQABAAAAuAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAxAAAAwAAAADIBAgAUAAAA8gAAADsBAgABAAAAAAAAAJiCAgATAAAABgEAAGmHBAABAAAAGgEAAM4WAABDYW5vbgBDYW5vbiBFT1M (60.1 KiB) Viewed 1292 times
/Christer
My site: plantae.se
DPP4, Capture One 10, CombineZM
Post Reply