Pallanca Exotic Garden - Bordighera, Italy

Habitat, nursery/collection and show tours.
kaowinston
Registered Guest
Posts: 405
Joined: 07 Feb 2009

Re: Pallanca Exotic Garden - Bordighera, Italy

Post by kaowinston » Wed Sep 09, 2009 8:08 am

[attachment 20759 IMG_3050s.JPG]
Attachments
4QzoRXhpZgAASUkqAAgAAAAHAA8BAgAGAAAAYgAAABABAgAVAAAAaAAAADIBAgAUAAAAfgAAABMCAwABAAAAAQAAAAEQAwABAAAAAAjnAQIQAwABAAAAAAZ+AWmHBAABAAAAkgAAAAAAAABDYW5vbgBDYW5vbiBQb3dlclNob3QgQTU2MAB3MjAwODowOTowMyAwMzoyNTowMwAfAJqCBQABAAAADAIAAJ2
4QzoRXhpZgAASUkqAAgAAAAHAA8BAgAGAAAAYgAAABABAgAVAAAAaAAAADIBAgAUAAAAfgAAABMCAwABAAAAAQAAAAEQAwABAAAAAAjnAQIQAwABAAAAAAZ+AWmHBAABAAAAkgAAAAAAAABDYW5vbgBDYW5vbiBQb3dlclNob3QgQTU2MAB3MjAwODowOTowMyAwMzoyNTowMwAfAJqCBQABAAAADAIAAJ2 (87.88 KiB) Viewed 1241 times
kaowinston
Registered Guest
Posts: 405
Joined: 07 Feb 2009

Re: Pallanca Exotic Garden - Bordighera, Italy

Post by kaowinston » Wed Sep 09, 2009 8:10 am

[attachment 20760 DSCN1896.JPG]
Attachments
4YhFRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA4BAgALAAAAkgAAAA8BAgAGAAAAsgAAABABAgAGAAAAygAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAA2AAAABsBBQABAAAA4AAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAA6AAAADIBAgAUAAAACAEAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAHAEAAKQDAAAgICAgICAgICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5
4YhFRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA4BAgALAAAAkgAAAA8BAgAGAAAAsgAAABABAgAGAAAAygAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAA2AAAABsBBQABAAAA4AAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAA6AAAADIBAgAUAAAACAEAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAHAEAAKQDAAAgICAgICAgICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5 (77.24 KiB) Viewed 1241 times
kaowinston
Registered Guest
Posts: 405
Joined: 07 Feb 2009

Re: Pallanca Exotic Garden - Bordighera, Italy

Post by kaowinston » Wed Sep 09, 2009 8:12 am

[attachment 20761 DSCN1926.JPG]
Attachments
4YhFRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA4BAgALAAAAkgAAAA8BAgAGAAAAsgAAABABAgAGAAAAygAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAA2AAAABsBBQABAAAA4AAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAA6AAAADIBAgAUAAAACAEAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAHAEAAKQDAAAgICAgICAgICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5
4YhFRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA4BAgALAAAAkgAAAA8BAgAGAAAAsgAAABABAgAGAAAAygAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAA2AAAABsBBQABAAAA4AAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAA6AAAADIBAgAUAAAACAEAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAHAEAAKQDAAAgICAgICAgICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5 (94.33 KiB) Viewed 1241 times
kaowinston
Registered Guest
Posts: 405
Joined: 07 Feb 2009

Re: Pallanca Exotic Garden - Bordighera, Italy

Post by kaowinston » Wed Sep 09, 2009 8:14 am

[attachment 20762 DSCN1951.JPG]
Attachments
4YhFRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA4BAgALAAAAkgAAAA8BAgAGAAAAsgAAABABAgAGAAAAygAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAA2AAAABsBBQABAAAA4AAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAA6AAAADIBAgAUAAAACAEAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAHAEAAKQDAAAgICAgICAgICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5
4YhFRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA4BAgALAAAAkgAAAA8BAgAGAAAAsgAAABABAgAGAAAAygAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAA2AAAABsBBQABAAAA4AAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAA6AAAADIBAgAUAAAACAEAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAHAEAAKQDAAAgICAgICAgICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5 (99.46 KiB) Viewed 1241 times
kaowinston
Registered Guest
Posts: 405
Joined: 07 Feb 2009

Re: Pallanca Exotic Garden - Bordighera, Italy

Post by kaowinston » Wed Sep 09, 2009 8:21 am

For more photos, check out my webshots.

[attachment 20763 DSCN1903.JPG]
Attachments
4YhFRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA4BAgALAAAAkgAAAA8BAgAGAAAAsgAAABABAgAGAAAAygAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAA2AAAABsBBQABAAAA4AAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAA6AAAADIBAgAUAAAACAEAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAHAEAAKQDAAAgICAgICAgICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5
4YhFRXhpZgAASUkqAAgAAAALAA4BAgALAAAAkgAAAA8BAgAGAAAAsgAAABABAgAGAAAAygAAABIBAwABAAAAAQAAABoBBQABAAAA2AAAABsBBQABAAAA4AAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAKAAAA6AAAADIBAgAUAAAACAEAABMCAwABAAAAAgAAAGmHBAABAAAAHAEAAKQDAAAgICAgICAgICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5 (86.6 KiB) Viewed 1241 times
User avatar
Josse
BCSS Member
Posts: 299
Joined: 08 May 2009
Branch: None
Country: Czech Republic
Location: Czech Republic

Re: Pallanca Exotic Garden - Bordighera, Italy

Post by Josse » Wed Sep 09, 2009 2:58 pm

They sure have there plenty of various stunning cacti and succulents and it looks like fantastic place to visit.
Checking all your Bordighera pics at webshots, among others, I recognized striking clump of Agave victoria-reginae, what a magnificent plant!

Thanks for the virtual Bordighera tour Winston.

Josse
Josse
Cactus Jack
BCSS Member
Posts: 2057
Joined: 11 Jan 2007
Branch: NORTHERN IRELAND
Country: N.Ireland
Role within the BCSS: Branch Treasurer
Location: Bangor

Re: Pallanca Exotic Garden - Bordighera, Italy

Post by Cactus Jack » Wed Sep 09, 2009 7:19 pm

Very nice !! some great plants. Thanks for sharing them.:D
Stephen.. Bangor. N. Ireland.
wanted; Schick Hybrids. Trichocereus Hybrids
BCSS. Mem. May 2000.
Echinopsis Swap Circle Mem.
Post Reply